Qui som

La Fundació Educat neix de la iniciativa d’un conjunt de famílies que, preocupades per l’educació dels seus fills I per la crisi educativa a Catalunya, volen respondre a aquesta necessitat avui conscients que la tasca més urgent és una educació a l’alçada de l’home.

Des de la nostra experiència educativa i docent, alhora que des de l’estudi de la realitat social en relació als factors que faciliten una bona educació, volem afrontar junts aquesta necessitat educativa, ja que aquesta és la qüestió més rellevant pel futur de tota societat.
Pensem que tot home veritablement home se sent responsable d’ajudar-ne a un altre a caminar cap a la seva felicitat, que l’educació és la clau en la construcció de l’autèntica cultura, i la cultura és la base de la civilització: d’aquí la urgència de plantejar-nos seriosament què és educar.

Avui tots percebem els efectes d’una profunda crisi educativa, a la família, a l’escola i a la societat. La capacitat d’educar es comprova afrontant el conjunt de problemes que la convivència planteja, als quals cal donar una resposta adequada. I és per això que cal mostrar a la gent una manera de viure millor on la humanitat es mostri més humana. Això només és possible a través d’una educació que neix d’un conjunt de relacions que sostenen a la persona i l’introdueixen a la realitat.

Amb aquesta finalitat hem creat la Fundació Educat.

Projecte educatiu

La certesa que, per afrontar determinades fites crucials, la principal responsabilitat que ha d’assumir la societat és la d’educar. La responsabilitat específica de tots davant l’educació de les noves generacions és una premissa imprescindible per al futur, el benestar i la qualitat de vida d’un poble.

La consciència del fet que són els propis subjectes socials els que han d’assumir la responsabilitat educativa mitjançant la creació d’institucions en què es pugui educar en llibertat. L’educació és la millor inversió que els adults poden fer per als seus fills, perquè ajudar-los a ser adults significa no només preocupar-se pel seu bé sinó també pel de tots nosaltres.

La convicció que l’escola és històricament l’àmbit principal on s’ofereix als joves la tradició cultural d’un poble: la pròpia societat s’organitzava per oferir aquest servei. En la gran obra del desenvolupament humà és imprescindible que els pares i aquells a qui s’encarrega la responsabilitat d’educar els fills comuniquin la seva visió del món. Per això és necessari que existeixi llibertat per educar i subjectes decidits a fer-ho. Així, la col•laboració amb els diferents agents socials és cabdal per a portar a terme l’activitat de la Fundació, que pretén servir la societat i els homes per damunt de tot.

El desig de servir les famílies, que són el principal bé d’una societat i el seu motor. És per això que des de l’origen la nostra Fundació treballa i col•labora amb elles en tots els seus projectes.

Liceu Politècnic

El col·legi Liceu Politècnic de Sant Cugat de Vallès és un centre concertat que imparteix ESO i Batxillerat i és obra de la Fundació Educat.

Escola Santa Isabel

El col·legi Santa Isabel és un centre concertat d’Infantil i Primària, i que a més oferirà Guarderia (0-3) a partir de setembre de 2021.

Éxite Institute

Cada vegada són més els joves i preadolescents que tenen problemes amb addiccions, especialment amb les noves tecnologies. Els problemes personals, familiars I escolars que això genera és cada cop més alarmant, i moltes famílies estan indefenses davant d’aquesta situació que no saben com afrontar.

El col·lectiu al que s’adreça aquest projecte sovint és el que precisament acaba sortint del circuit educatiu. Ja sigui perquè l’addicció empobreix la persona I dificulta l’estudi com perquè altres problemàtiques familiars l’aboquen a les addiccions, el jove s’acaba abandonant a l’ambient, separant-se dels vertaders amics I enfrontant-se a la família.

Durant el curs 21-22 la fundació Educat ha sostingut econòmicament el llençament de la fundació Éxite, amb la que segueix col·laborant de diferents maneres. 

Formació


Curso -postgrado- en Humanidades:

Cultura e Identidad: El hombre de hoy

"FUNDACIÓ EDUCAT únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement ". Veure política de Cookies