RestAula

RestAula és la marca en què la Fundació Educat imparteix formació en cuina i restauració a través d'un Programa de Formació i Inserció (PFI) en Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Catering, i cursos específics en cuina avançada. La qualificació tècnica s’acompanya de la formació bàsica en llengua, matemàtiques, noves tecnologíes i coneixement de l’entorn social i laboral.

 

Pensat per a nois i noies que no han acabat la secundària perquè tinguin l'oportunitat d’aprendre un ofici i de tenir una educació autèntica, recuperant l’estima per ells mateixos.

 

Aquest PFI és una iniciativa del Monestir de Poblet portada a terme per RestAula.

 

Restaula és una obra social de la Fundació Educat.

Liceu Politècnic

El col·legi Liceu Politècnic de Rubí és obra de la Fundació Educat.

 

La principal responsabilitat que ha d’assumir la societat és la d’educar i acompanyar les necessitats de les persones. Són els propis subjectes socials els que han d’assumir la responsabilitat d’educar i educar-se creant institucions on es pugui educar en llibertat. L’Administració pública ha de recolzar la iniciativa social, autèntic motor de la societat. Volem servir les famílies, principal bé d’una societat, acompanyant-les en les seves dificultats amb els fills i la seva educació. Volem respondre a la preocupació educativa de moltes famílies oferint una educació diferent, a l’alçada del moment històric que vivim.

fundacióeducat

benvinguts!

fundacióeducat

La Fundació Educat neix de la iniciativa d’un conjunt de famílies que, preocupades per l’educació dels seus fills i per la crisi educativa a Catalunya, volen respondre a aquesta necessitat avui conscients que la tasca més urgent és una educació a l’alçada de l’home.

 

Des de la nostra experiència educativa i docent, alhora que des de l’estudi de la realitat social en relació als factors que faciliten una bona educació, volem afrontar junts aquesta necessitat educativa, ja que aquesta és la qüestió més rellevant pel futur de tota societat.

Pensem que tot home veritablement home se sent responsable d’ajudar-ne a un altre a caminar cap a la seva felicitat, que l’educació és la clau en la construcció de l’autèntica cultura, i la cultura és la base de la civilització: d’aquí la urgència de plantejar-nos seriosament què és educar.

 

Avui tots percebem els efectes d’una profunda crisi educativa, a la família, a l’escola i a la societat. La capacitat d’educar es comprova afrontant el conjunt de problemes que la convivència planteja, als quals cal donar una resposta adequada. I és per això que cal mostrar a la gent una manera de viure millor on la humanitat es mostri més humana. Això només és possible a través d’una educació que neix d’un conjunt de relacions que sostenen a la persona i l’introdueixen a la realitat.

 

Amb aquesta finalitat hem creat la Fundació Educat.

fundacióeducat

fundacióeducat

Benvinguts

Projecte educativu

RestAula

Liceu Politècnic

Educar és introduir la persona en la realitat

(J.A. Jungmann)

projecte educatiu

La certesa que, per afrontar determinades fites crucials, la principal responsabilitat que ha d’assumir la societat és la d’educar. La responsabilitat específica de tots davant l’educació de les noves generacions és una premissa imprescindible per al futur, el benestar i la qualitat de vida d’un poble.

 

La consciència del fet que són els propis subjectes socials els que han d’assumir la responsabilitat educativa mitjançant la creació d’institucions en què es pugui educar en llibertat. L’educació és la millor inversió que els adults poden fer per als seus fills, perquè ajudar-los a ser adults significa no només preocupar-se pel seu bé sinó també pel de tots nosaltres.

 

La convicció que l’escola és històricament l’àmbit principal on s’ofereix als joves la tradició cultural d’un poble: la pròpia societat s’organitzava per oferir aquest servei. En la gran obra del desenvolupament humà és imprescindible que els pares i aquells a qui s’encarrega la responsabilitat d’educar els fills comuniquin la seva visió del món. Per això és necessari que existeixi llibertat per educar i subjectes decidits a fer-ho. Així, la col•laboració amb els diferents agents socials és cabdal per a portar a terme l’activitat de la Fundació, que pretén servir la societat i els homes per damunt de tot.

 

El desig de servir les famílies, que són el principal bé d’una societat i el seu motor. És per això que des de l’origen la nostra Fundació treballa i col•labora amb elles en tots els seus projectes.

premisses per un projecte educatiu

fundacióeducat

© Fundació Educat 2014   |

humannet

website powered by